Back To Top
 • 2015-Dec-23

  Ave Maria lòng mẹ thiết tha - Thánh ca - Ban hợp xướng Suối Việt - Văn phòng BMS

  Sáng tác : Liam Lawton - Phối nhạc & Lời Việt: NGUYỄN BÁCH

  Chi tiết
 • 2015-Dec-22

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Libertango - Đoàn Lê Thanh Tú - Astor Piazzolla

  Recorded and published in 1974 in Milan, this sultry tango marks a change in style for composer Astor Piazzolla from classical tango to nuevo tango

  Chi tiết
 • 2015-Dec-20

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Belle - Đoàn Lê Thanh Tú - RICARDO COCEIANTE

  Trích nhạc kịch NOTRE DAME DE PARIS

  Chi tiết
 • 2015-Dec-17

  PIANO SINGS 2015 (Phím Đàn Hoa): LÝ CÂY BÔNG (Rondo alla Vietnamita) - Nguyễn Bách

  Kính mời Qúy vị và Các Bạn thưởng thức sáng tác mới sẽ được công diễn lần đầu trong Piano Sings 2015

  Chi tiết
 • 2015-Dec-07

  Bài thi Piano - Chế Nguyễn Hạ Thi - Văn phòng BMS

  Kỳ thi Piano kết thúc giai đoạn level 6 - Young Mozart

  Chi tiết
 • 2015-Dec-07

  Bài thi Piano - Đỗ Nguyễn Anh Thư - bài 1 - Văn phòng BMS

  Kỳ thi Piano kết thúc bậc học 3 giai đoạn Talent Schumann

  Chi tiết