Back To Top
 • 2015-Dec-30

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Sous Le Ciel De Paris - Thanh Tú, Đan Quế - Văn phòng BMS

  Sáng tác : Hubert Giraud

  Chi tiết
 • 2015-Dec-30

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Bèo dạt mây trôi - Thanh Tú - Văn phòng BMS

  Chuyển soạn : Nguyễn Bách

  Chi tiết
 • 2015-Dec-30

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Đà Lạt tình em - Lan Trinh idol - Văn phòng BMS

  Sáng tác : Nguyễn Bách

  Chi tiết
 • 2015-Dec-30

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Một lần yêu - Huỳnh Lợi - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Nguyễn Bách

  Chi tiết
 • 2015-Dec-30

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Hoàng hôn phai - Thanh Tú, Cao Phúc - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Tôn Thất Lập

  Chi tiết
 • 2015-Dec-23

  Thân phận lưu đày - Thánh ca - Ban hợp xướng Suối Việt - Văn phòng BMS

  Nhạc: TIẾN DŨNG; Lời: ĐỖ XUÂN QUẾ

  Chi tiết