Back To Top
 • 2016-Jan-03

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Genevieve Waltz - Mạnh Hà, Nhật Hạ - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Larry Adler

  Chi tiết
 • 2016-Jan-03

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Melody in D - Nhật Hạ, Minh Đăng - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Frederic Mesnier

  Chi tiết
 • 2016-Jan-03

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Limelight - VN Harmonica Orchestra - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Charlie Chaplin

  Chi tiết
 • 2016-Jan-03

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Hạt nắng xanh - Lan Trinh idol - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Lê Quân

  Chi tiết
 • 2015-Dec-31

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Polonaise - Thanh Tú, Đình Phúc - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Frederic Chopin

  Chi tiết
 • 2015-Dec-31

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - El Choclo - Văn phòng BMS

  Sáng tác: A.G. Villoldo

  Chi tiết