Back To Top

Tác giả: TS Nguyễn Bách

Ngày đăng: 2017 Feb 06

Vai trò của thi tài trong giáo dục trẻ học nhạc

Bài viết của TS Nguyễn Bách đăng trên tạp chí GIÁO DỤC ÂM NHẠC của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Thuật ngữ âm nhạc – Việt/ Anh/ Ý/ Pháp/ Đức

2011-Jul-06 ~ Nguyễn Bách

Đài truyền hình VTV1 đưa tin về Dàn nhạc Harmonica Việt Nam (VNHO)

2014-Jun-03 ~ Nguyễn Bách

Trường âm nhạc BACH chúc mừng

2017-May-26 ~ BMS