Back To Top

Tác giả: TS. NGUYỄN BÁCH

Ngày đăng: 2016 Aug 20

VAI TRÒ CỦA THI TÀI TRONG GIÁO DỤC TRẺ HỌC NHẠC

Các cuộc thi dành cho ngựa, chứ không cho nghệ sĩ

Trường nhạc BACH khởi động La Musica Spring 2014

2014-Jan-30 ~ Nguyễn Bách

Đêm nhạc tưởng nhớ Lm Nhạc sư Tiến Dũng nhân kỷ niệm ngày Giỗ lần thứ 8

2013-Aug-09 ~ Nguyễn Bách

Dự án Vẽ tranh cho Học viên

2015-Apr-23 ~ Nguyễn Bách