Back To Top

Tác giả: BMS

Ngày đăng: 2016 Aug 05

Thông báo lớp mới năm học mới

LỚP NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CHO TRẺ HỌC NHẠC

Tiếng dương cầm xanh đất Việt

2014-Nov-12 ~ Nguyễn Bách

HỌC PHÍ MỚI – VIỆC BẢO LƯU BUỔI HỌC VẮNG MẶT áp dụng từ 1/6/2016

2016-May-23 ~ BMS

Họp Phụ Huynh Trường Âm nhạc B.A.C.H lần 1

2014-Nov-17 ~ Nguyễn Bách