Back To Top

Tác giả: Nguyễn Bách

Ngày đăng: 2018 Jan 31

Nhạc hợp xướng Sài Gòn

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU SÁCH MỚI ĐẾN QÚY TH​ẦY CÔ, QUÝ PHỤ HUYNH VÀ ​HỌC VIÊN

PHÁT HÀNH VÀO NGÀY
​21​
/
​4​
/201
​8​
TẠI MỘT SỐ NHÀ SÁCH TRÊN TOÀN QUỐC
Khổ sách: 19 x 27
 Số trang: 340​
 Giá sách:
​19
0.000 đồng. Gảm 20% cho người đ
​ăng ký và đóng tiền​
mua
​ sách​
trước ngày phát hành.
​ Có ​giá đặc biệt cho người mua từ 5 cuốn trở lên.
                      0909455513/ 2835174991


Gõ Cửa Âm Nhạc kỳ 50: ÂM NHẠC ĐA VĂN HÓA

2017-Apr-26 ~ HTV9

Trường âm nhạc BACH chia sẻ tin vui

2017-May-21 ~ BMS

Thông báo giảng viên - 5/2015

2015-May-27 ~ Đoàn Lê Thanh Tú