Back To Top

Tác giả: Văn phòng BMS

Ngày đăng: 2016 Jan 10

Kỳ thi tốt nghiệp Piano cấp độ MOZART lần 1 năm 2016

Trường Âm nhạc B.A.C.H. (BMS) sẽ tổ chức thi piano hết cấp MOZART lần thứ nhất của năm 2016 cho 14 học viên có tên trong danh sách đính kèm


Vietnam to attend Seoul int’l harmonica fest

2015-Jul-27 ~ Vietnamplus

Thư ngỏ về học phí 2015

2015-Jan-19 ~ Nguyễn Bách

GÕ CỬA ÂM NHẠC kỳ 56

2018-Feb-10 ~ HTV9