Back To Top

Tác giả: BMS

Ngày đăng: 2017 Feb 17

Hội thảo Workshop Piano lần 1 năm 2017

Đây là cơ hội rất tốt cho các học viên của trường để giao lưu, học hỏi và cập nhật những kỹ thuật, phương pháp học, biểu diễn hiện đại

Nhạc hợp xướng Sài Gòn

2018-Jan-31 ~ Nguyễn Bách

Đêm phố lạnh nghe dương cầm hát

2014-Sep-02 ~ Tuấn Linh - Thuỵ Trang

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ - Nguyễn Bách

2015-Feb-15 ~ Nguyễn Bách