Back To Top

Tác giả: BMS

Ngày đăng: 2016 Dec 17

Học viên người Moldavia OLGA ALAVATCAJA luyện thanh với TS Nguyễn Bách

Lớp học Nghệ thuật Ca hát, một thầy một trò

Kỷ Yếu Hội Thảo

2014-Jul-19 ~ Nguyễn Bách

Piano Sings - Đêm diễn ấn tượng

2014-Sep-16 ~ Đài phát thanh Đà Lạt

Chương trình GÕ CỬA ÂM NHẠC số 18 - CÁC THỂ LOẠI THANH NHẠC

2014-Aug-08 ~ Nguyễn Bách