Back To Top

Tác giả: HTV9

Ngày đăng: 2016 Nov 18

Gõ Cửa Âm Nhạc số 45 - NGỌN LỬA ĐAM MÊ

1. SPANISH DANCE No.5 [Enrique Granados]

 
2. FARUCCA Y RUMBA [Pepe Romero]
 
3. Nghệ sĩ Dương Kim Dũng diễn giải về FLAMENCO
 
4. EL ALBEJORRO [Emilio Pujol]
 
5. Hỏi - Đáp: BESAME MUCHO

HÌNH ẢNH VỀ LA MUSICA LẦN THỨ 10 - MỪNG GIÁNG SINH 2014

2014-Dec-21 ~ Nguyễn Bách

Chương trình GÕ CỬA ÂM NHẠC số 18 - CÁC THỂ LOẠI THANH NHẠC

2014-Aug-08 ~ Nguyễn Bách

Thông báo giảng viên - 5/2015

2015-May-27 ~ Đoàn Lê Thanh Tú