Back To Top

Tác giả: HTV9

Ngày đăng: 2018 Feb 10

GÕ CỬA ÂM NHẠC kỳ 56

VERDI - HUYỀN THOẠI NHẠC KỊCH Ý

1.
​LA DONNA È MOBILE
 
2.
​CUỘC ĐỜI - 
TÁC PHẨM
​CỦA GIUSEPPE VERDI
 
3. CONCERT
​PARAPHRASE
 
​4
. ​
​TÌM HIỂU VỀ NHẠC KỊCH "LA TRAVIATA"
​5
. ​
​SO SÁNH VERDI VỚI ROSSINI VÀ BIZET
 ​
​6
. ​
​SAPER VORRESTE
 ​

PIANO SINGS 2015 "Phím Đàn Hoa" tại ​Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt

2016-Jan-08 ~ Văn phòng BMS

Khai giảng lớp thưởng thức âm nhạc khoá 7

2014-Dec-03 ~ Nguyễn Bách

Thông báo gửi các giảng viên BMS - 2014

2014-Nov-20 ~ Nguyễn Bách