Back To Top

Tác giả: HTV9

Ngày đăng: 2018 Feb 10

GÕ CỬA ÂM NHẠC kỳ 55

GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG

1. ONCE UPON A DECEMBER
 
2. VÀI TÁC PHẨM KINH ĐIỂN VỀ MÙA ĐÔNG
 
3. CONCERTO GROSSO và CONCERTO HIỆN ĐẠI
 
4. CÂU CHUYỆN VỀ "CONCERTO MÙA ĐÔNG của VIVALDI"​
 
5. ​CONCERTO "MÙA ĐÔNG", Chương I
6. ​CONCERTO "MÙA ĐÔNG", Chương II
7. ​CONCERTO "MÙA ĐÔNG", Chương III ​

BMS - Chúc mừng và Chia sẻ Tin vui

2015-Oct-04 ~ Văn phòng BMS

Kỳ thi tốt nghiệp Piano cấp độ MOZART lần 1 năm 2016

2016-Jan-10 ~ Văn phòng BMS

Văn bản của Ban Đại diện Hội PHHS trường âm nhạc B.A.C.H tháng 11

2014-Nov-23 ~ Nguyễn Bách