Back To Top

Tác giả: HTV9

Ngày đăng: 2017 Apr 26

Gõ Cửa Âm Nhạc kỳ 50: ÂM NHẠC ĐA VĂN HÓA

Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

1. CHATTANOOGA CHOO CHOO


​2. ĐẶC ĐIỂM ÂM NHẠC MỸ


​3. MỘT SỐ NHẠC SĨ MỸ TIÊU BIỂU


4. I GOT RHYTHM [GERSHWIN]


5. I FEEL PRETTY [BERNSTEIN]


6. MARIA [BERNSTEIN]
 

Kỷ Yếu Hội Thảo

2014-Jul-19 ~ Nguyễn Bách

CHÂN THÀNH CẢM ƠN - 2014

2014-Nov-19 ~ Nguyễn Bách

Giúp trí nhớ – Lý thuyết âm nhạc

2011-Jun-20 ~ Nguyễn Bách