Back To Top

Tác giả: HTV 9

Ngày đăng: 2017 Oct 31

GÕ CỬA ÂM NHẠC 54

LẮNG NGHE MÙA THU VỀ

1. AUTUMN LEAVES - Gõ Cửa Âm Nhạc 54
 
2. BÀN VỀ MÙA THU TRONG NHẠC KINH ĐIỂN
 
3. AUTUMN CONCERTO [FOUR SEASONS] (VIVALDI) - Phân tích - GCAN 54
 
4. AUTUMN CONCERTO [FOUR SEASONS] Mov. I (VIVALDI) - GCAN 54
 
5. AUTUMN CONCERTO [FOUR SEASONS] Mov. II (VIVALDI) - GCAN 54
 
6. AUTUMN CONCERTO [FOUR SEASONS] Mov. III (VIVALDI) - GCAN 54

Trải nghiệm du lịch Âu châu - Đà Lạt

2014-Nov-12 ~ Nguyễn Bách

Chúc mừng năm mới ẤT MÙI 2015

2015-Feb-16 ~ Nguyễn Bách

Gõ cửa âm nhạc 52

2017-Aug-31 ~ HTV 9