Back To Top

Tác giả: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ngày đăng: 2017 May 18

Giáo dục âm nhạc

Giáo dục âm nhạc hiện nay trước những thách thức mới
\

Lần đầu tiên harmonica Việt đến với festival quốc tế

2015-Jul-26 ~ Vũ Yến - thesaigontimes

TIẾNG DƯƠNG CẦM HÁT TRÊN KHẮP ĐÀ LẠT

2014-Aug-22 ~ Nguyễn Bách

CẤU TRÚC MỚI CỦA KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG NHẠC B.A.C.H

2016-Nov-07 ~ BMS