Back To Top

Tác giả: Nguyễn Bách

Ngày đăng: 2014 Nov 17

DANH SÁCH PHỤ HUYNH ĐÓNG GÓP - Concert LA MUSICA GIÁNG SINH 2014

Concert kỷ niệm LA MUSICA Lần thứ 10 và Mừng Giáng Sinh 2014

Trường Âm Nhạc B.A.C.H. chân thành cảm ơn Qúy Phụ Huynh Ân nhân đã góp tay với chúng tôi trong việc chuẩn bị cho Concert kỷ niệm LA MUSICA Lần thứ 10 và Mừng Giáng Sinh 2014 sắp tới, sẽ được tổ chức vào ngày 14/12 tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Nhạc viện Tp. HCM. Sự ủng hộ của Qúy vị là một nguồn khuyến khích lớn và cụ thể cho chúng tôi trong công việc giáo dục âm nhạc.
 
Trân trọng
 

STT

Họ, Tên / Đơn vị

Số tiền

Hiện vật

1

Phụ huynh của Xuân Nghi

2,000,000

 

2

Phụ huynh của Thùy Anh

1,000,000

 

3

Phụ huynh của Ái Vy & Thiên Việt

2,000,000

 

4

Phụ huynh của Bạch Lê Quỳnh Anh

 

Bảo trợ thông tin báo chí

5

Phụ huynh của Nguyễn Ngọc Minh Thư

1,000,000

 

6

Phụ huynh của Cổ Tấn Trà My

   500,000

 

7

Phụ huynh của Đỗ Thy Gia Hân, Đỗ Minh Huy

5,000,000

Máy bộ đàm

8

Phụ huynh của Trần Phạm Hà An

   500,000

 

9

Phụ huynh của Diệu Ân

   500,000

 

10

Phụ huynh của Nhật Minh

   500,000

 

11

Phụ huynh của Anh Thư, Minh Đạt

2,000,000

 

12

Phụ huynh của Hạ Thi, Hạ Vũ

1,000,000

 

13

Phụ huynh của Trần Hoàng Phụng

500,000

 

14

Phụ huynh của Đặng Xuân Thy

600,000

 

15

Phụ huynh của Đặng Đức Anh, Đức Việt

2,000,000

 

16

Phụ huynh của Nhật Nhi

1,000,000

 

17

Phụ huynh của Quang Bách

500,000

 

18

Phụ huynh của Hạnh Dương

500,000

 

19

Phụ huynh của Khôi Nguyên

500,000

 

20

Phụ huynh của Tùng Khang, Lê Khanh, Nhật Khánh

1,000,000

 

21

Phụ huynh của Gia Linh

1,000,000

 

22

Phụ huynh của Đào Tăng Hải Anh

500,000

 

23

Phụ huynh của Ngô Thụy Tường Quân

   1,000,000

 

24

Phụ huynh của Minh Uyên

   1,000,000

 

25

Phụ huynh của Trịnh Ái Lan Khuê

   500,000

 

26

Phụ huynh của Nguyễn Khánh Duyên

   500,000

 

27

Phụ huynh của Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc

   500,000

 

28

Phụ huynh của Nguyễn Minh Ngọc/ Như Ngọc

   1,000,000

 

29

Phụ huynh của Nguyễn Bảo Nghi/ Bảo Ngọc (Chị Bình)

     500,000

 

30

Phụ huynh ẩn danh

   1,000,000

 

31

Phụ huynh của Vũ Minh Khôi/ Thiên Phước

   1,000,000

 

32

Phụ huynh của Nguyễn Minh Khuê (Chị Thuyên)

   500,000

 

33

Phụ huynh của Guo Gia Vy/ Tường Vy

   2,000,000

 

34

Phụ huynh của Lê Nguyễn Minh Khôi/ Quỳnh Nhi

   1,000,000

 

35

Phụ huynh của Nguyễn Hoàng Bảo Vy/ Quốc Việt

   500,000

 

36

Phụ huynh của Quảng Minh Di Nhiên

   500,000

 

37

Phụ huynh của Trần Ngọc Bảo Đan

   500,000

 

38

Phụ huynh của Trần Nguyễn Phương Uyên/ Thanh Tùng

   1,000,000

 

39

Phụ huynh của Nguyên Uy/ Uyên Nghi

   1,000,000

 

40

Phụ huynh của Tống Khánh Đan

   500,000

 

41

Phụ huynh của Đinh Vân Khanh/ Đinh Quang Duy

2,000,000

 

42

Phụ huynh của Lê Đặng Năng Đoan

   500,000

 

43

Phụ huynh của Phạm Lê Khanh

   500,000

 

44

Phụ huynh của Cao Nguyễn Hồng Minh

   500,000

 

45

Phụ huynh của Bạch Lê Quỳnh Anh/ Xuân Uyên

1,000,000

 

46

Phụ huynh của Ngô Kiến Phúc

   500,000

 

47

Phụ huynh của Phan Thanh Thiên Ý/

                                             Phan Phương Long Thịnh

1,000,000

 

48

Phụ huynh của Đỗ Gia Linh

   500,000

 

49

Phụ huynh của Phạm Hoàng Anh Minh

   500,000

 

50

Phụ huynh của Phúc Nghi

   300,000

 

51

Phụ huynh của Nguyễn Minh Khuê

1,000,000

 

52

Phụ huynh của Ngọc Hân, Bá Duy

2,000,000

 

 

Tổng cộng

48,900,000

 

Chương trình trao đổi Văn hoá Việt Mỹ ở BMS

2015-Jun-09 ~ Nguyễn Bách

Pianist Đoàn Lê Thanh Tú biểu diễn tại Paris

2014-Oct-06 ~ Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

HỌC PHÍ MỚI – VIỆC BẢO LƯU BUỔI HỌC VẮNG MẶT áp dụng từ 1/6/2016

2016-May-23 ~ BMS