Back To Top

Tác giả: BMS

Ngày đăng: 2017 Apr 02

Chúc Mừng VĂN NGÔ LIGIA

Vừa trúng tuyển vào Đại học Âm nhạc BERKLEE [Hoa Kỳ]

TRƯỜNG ÂM NHẠC B.A.C.H HÂN HẠNH THÔNG BÁO VÀ CHÚC MỪNG:
Học viên: VĂN NGÔ LIGIA
Lớp: Piano kinh điển và Blues Piano [Giảng viên Đoàn Lê Thanh Tú]
       Sáng tác, Lịch sử Âm nhạc, Hòa âm [Giảng viên Nguyễn Bách]
Vừa trúng tuyển vào Đại học Âm nhạc BERKLEE [Hoa Kỳ], năm học 2017-2018, chuyên ngành: Music Composition

Giáo dục âm nhạc

2017-May-18 ~ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Gõ cửa âm nhạc số 22 - Réo rắt tiếng đàn

2014-Sep-22 ~ Đài Truyền hình HTV9

Kỳ thi tốt nghiệp bậc học YOUNG MOZART lần 1 năm 2017

2017-Jan-06 ~ BMS