Back To Top

Chia sẻ Tuần Thánh MV ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

Xin được giới thiệu cùng Qúy Thân hữu và các Bạn như một chia sẻ trong Mùa Chay 2016


Qua gợi ý "không định trước" của Ban Truyền thông Dòng Tên Việt Nam để có được chút chia sẻ trong Tuần Thánh trên trang Web của Nhà Dòng, bài thánh ca "Đường Thánh giá" vừa được thực hiện xong và tác giả mới nhận được chiều nay. 
 
​Xin được giới thiệu cùng Qúy Thân hữu và các Bạn như một chia sẻ trong Mùa Chay 2016. Mong Qúy vị thưởng thức trong tinh thần "lấy tâm tình và đức tin" bù lại​

​   - Tên bài: ĐƯỜNG THÁNH GIÁ (trích tập thánh ca: "Hát Dâng Tình Chúa; Imprimatur bởi ĐGM Hoàng Đức Oanh"​)
   - Tác giả: Nguyễn Bách
   - Trình bày: Lm Đậu Văn Hồng (Tiến sĩ Triết học, Giáo phận Kontum)
                      Thầy Anh Huy, SJ (Dòng Tên)
   - Thu hình, thu âm live tại 
​N
hà nguyện của Học viện Dòng Tên tại Thủ Đức​
​.​
​   - Phỏng vấn tác giả tại: Trường Âm nhạc B.A.C.H
   - Thực hiện: Ban Truyền thông Dòng Tên Việt Nam​

2015-Dec-22

Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Libertango - Đoàn Lê Thanh Tú

2015-Dec-07

Bài thi Piano - Nguyễn Hằng Diệu Ân

2015-Dec-07

Bài thi Piano - Nguyễn Minh Khuê