Back To Top

Tin tức & Sự kiện[2016-Jan]

 • 2016-Jan-03

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Genevieve Waltz - Mạnh Hà, Nhật Hạ - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Larry Adler

  Chi tiết
 • 2016-Jan-03

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Melody in D - Nhật Hạ, Minh Đăng - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Frederic Mesnier

  Chi tiết
 • 2016-Jan-03

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Limelight - VN Harmonica Orchestra - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Charlie Chaplin

  Chi tiết
 • 2016-Jan-03

  Piano Sing 2014 - Đà Lạt - Hạt nắng xanh - Lan Trinh idol - Văn phòng BMS

  Sáng tác: Lê Quân

  Chi tiết